چیست و چرایی بازاریابی محتوا؟

بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا چیست؟

حتماً تاکنون واژه تولید محتوا را شنیده اید، کسی به عبارت “بازاریابی محتوا” اشاره کند و شما ایده گرفتید که باید بدانید بازاریابی محتوا چیست، اما خیلی خجالت می کشید که از کسی بپرسید.

انستیتو بازاریابی محتوا، یک منبع آنلاین برای اطلاعات در مورد تمام چیزهایی که به بازاریابی محتوا مربوط می شود، بازاریابی محتوا را این گونه تعریف می کند:

بازاریابی محتوا تکنیک بازاریابی خلق و توزیع محتوای ارزشمند، سازگار، و منطبق برای جذب و بدست آوردن مخاطبی است که به روشنی تعریف شده باشد – با هدف تحریک مشتری سودآور.

کلمه کلیدی در اینجا “ارزشمند” است. این همان چیزی است که این تعریف را از هر تعریف دیگری که تقریباً بتواند هر شکلی از تبلیغات یا بازاریابی را توصیف کند متمایز می سازد. شما می توانید بگویید یک قطعه از محتوا، همان چیزی است که می تواند بخشی از یک کمپشین بازاریابی محتوا باشد، که مردم در جستجوی آن هستند، یا چیزی که مردم می خواهند آن را مصرف کنند تا اینکه از آن اجتناب کنند. پاسخ هر دوی آن است، البته بسته به اینکه چگونه توسط هر شخصی که با آن مواجه شود پذیرفته می گردد.
براساس اینکه گیرنده ارزشی از محتوا دریافت کرده یا نه، همان برای هر بخش از بازاریابی محتوایی که شما ایجاد می کنید اعمال خواهد شد. البته هدف این است که به همان اندازه از بازاریابی محتوای شما به همان مقدار ممکن از مخاطب هدف تان ارائه گردد. در این مرحله، علیرغم تعریف و توضیح، شما احتمالاً هنوز هم در شگفتید که بازاریابی محتوا دقیقاً چیست. ما می توانیم با ارائه چند نمونه، تعریف واضح تری برای شما رفاهم آوریم.

شرکت نامیا وب در ضمین بازاریابی محتوا و تولید محتوا دیجیتال همراه شما است.

ارسال نظر